+

Welke vogels kunnen bij elkaar
In een gezelschap's volière kun je verschillende soorten bij elkaar houden er zijn medere collecties mogelijk

Collectie A:
Loodbekje,Zilverbekje,Muskaatvink,Goudbuikje,Tijgervink,Oranjekaakje,Sint helenafazantje,
Napoleonetje,Vuurvink,Driekleur-Witkop-Zwartkopnon,Blauwgrijs roodstaartje,Japanse meeuw,
Edelzanger of Mozambiquesijsje (deze twee niet bij elkaar dat word oorlog),Blauwfazantje,
Gouldsamedine,Binseastrilde,Parelhalsamedine en als grond vogel een Chinese dwergkwartel.

Collectie B:
Diamantvink,Ceresamedine en Gordelgrasvink of Spitsstaartamadines of Maskeramadines een van deze
drie soorten dus deze vogels niet bij elkaar in een ren.
Rijstvogel,Japanse meeuwen,Bandvink,Roodkopamedine,Driekleuramedine,Melba astrilde,Cubavink,
Wevers,Widia`s,Staalvink,Goudmus en als bodem vogel een Japanse kwartel

Collectie C:
Wildzang,Putter,Kneu,Groenling,Sijs,Boekvink,Goudvink,Hegge mus of Ringmus of Huismus,
Hierbij liever geen grondvogels daar die alle insecten opeten en deze vogels hun jongen voeren met insecten
Wil je met deze vogels kweken dan is het beter ze koppels gewijs te houden.

Collectie D:
Kardinaal soorten,Blauwe bisschop,Buulbuul`s,Wevers,Duiven .ook hier liever
geen grondvogels dit omdat de meesten jongen van deze vogels het nest verlaten terwijl ze nog niet
kunnen vliegen .

Collectie E: Grasparkieten

Collectie F:
Agapornide D.w.z. iedere soort apart Personatus,Fischeri,Collie`s,Taranta`s,etc.
deze kun je koppels-
gewijs of in kolonie houden.

De grote parkieten (Berg,Penant,Prinses etc.) kan je het beste koppels gewijs houden uitgezonderd de
Valkparkiet of de Neophema`s maar dat zijn ook wel de enigen

Dus in alle bovenstaande groepen kun je goed een Valkparkiet of een Bourkeparkiet,Elegant parkiet
Turquoisine parkiet toevoegen, uitgezonderd bij de agapornide.

Uit de bovenstaande collectie`s zijn weer combinaties te halen maar pas op!! dat je de volière niet over- bevolkt en iedere vogel de levensruimte geeft ,dan gaat het meestal goed.