Turquosine wildkleur
Voeding; Neophema zaad mengsel aangevuld met tros gierst en onkruidzaad
In de kweektijd; eivoer met geraspte wortel Niet te veel groenvoer , Neophema`s zijn
gevoelig voor darm problemen

Het hele jaar uiteraard een goed grit mengsel.
TURQUOISINE PARKIET

Deze parkiet komt uit Australië en zij ongeveer 23 cm. groot.
De Turquoisine parkiet kun je het beste in een volière houden.
Ze maken een melodieus geluid en zijn verdraagzaam tegenover andere vogels , ook als die kleiner zijn
.Bij de wildkleur zij de man en de pop zijn goed te herkennen, de pop mist de rode schouder balk en ze hebben minder blauw op de kop.Deze parkieten maken geen nest maar legen 4à 5 eitjes in een nestkast.
De pop broed 18 à 19 dagen en na een maand vliegen de jongen uit.
Als de man de jongen verjaagd, kun je de jongen beter apart zetten.
Na 8 maanden kun je de geslachten .onderscheiden, maarhet kan wel anderhalf jaar
duren voordat ze helemaal op kleur zijn.
Behalve de wildkleur zijn er div. mutaties gekweekt zoals de overgoten( gele), lichtgroen ,opaline, bonte, en combinaties hiervan een van de mooiste combinaties is de opaline/overgoten (goudgele)

Met een gelebuik of als roodbuik
De roodbuik Turquoisine is geen mutatie, maar door vogels met de meest rode buik met elkaar te kruisen ontstond er een vogel met een geheel rode buik, dit samen met de lichtgroen pastel is een prachtige vogel.Turquoisine parkiet met 4 jongen

Goud geel geelbuik Turquoisine
Roodbuik Opaline Turquosine