Roodsnavel spitsaart
Ze maken een nestje van gras,kokosvezel,veertjes waar de pop 5-6 eitjes legt.
de pop en de man broeden afwisselend 11 tot 12 dagen . Na drie weken vliegen de jongen uit.
Op een leeftijd van 5 tot 6 weken zijn de jongen zelfstandig en kun je ze beter uitvangen
omdat de man ze dan niet meer in de buurt van het nest duldt
Een goed koppel kan meerdere nestjes per jaar groot brengen.

Voeding:Tropisch zaad mengsel aangevuld in de kweektijd met
dierlijke eiwitten,pinky`s,buffalowormtjes etc.
SPITSSTAARTAMADINE

Deze 16 cm grote vogel is niet geschikt om met meer dan een koppel per ren of kooi te houden,
ze kunnen onderlingagressief zijn .Met andere vogels kunnen ze goed samen leven ,behalve met
verwante soorten (gordelgrasvink enmaskeramadines) het beste is de spitstaart bij soorten te
houden die groter zijn als zijzelf.
Het verschil tussen de pop en man is moeilijk te zien.
De bef van het mannetje is meestal groter als bij de pop
De balts en gezang van het mannetje geeft zekerheid.
De Roodsnavel Spitsstaart is een ondersoort van de veel minder voorkomende Geelsnavel Spitsstaart
Er zijn div. mutaties gekweekt o.a de ,isabel,bruin,crème-ino,grijs
.Spitstaartamedine`s kun je goed kweken in ruime broedkooien of in een volière.


Roodsnavel spitsstaart

Crème-ino spitsstaart

Spitsstaart amedine geelsnavel