Sint Helenafazantje

Voeding:Tropisch zaadmengsel,tros gierst en eivoer,dierlijke
eiwitten nemen ze graag op voor al als ze jongen hebben
.


Het uit het zuiden van Afrika afkomstige Sint Helenafazantje is een zeer actief vogeltje
Deze vogels zijn vrij makkelijk te houden in een gemengde buitenvolière en ook samen met medere koppels gaat het prima.
Ze zijn rond de 10 cm groot Er is een klein verschil te zien tussen man en pop, de onderkant van de staart is bij mannetjes zwart en bij popjes grijsbruin. Het  popje heeft een kleinere rode buikvlek en de oogstreep is kleiner dan bij het mannetje
U kunt ze huisvesten in een ruime kooi, binnen- of buitenvolière.
Het Sint Helenafazantje broedt het liefst in struiken of in een half open nestkastje , daar slapen ze ook in plaats van op de stokken of takken
. Na ongeveer 12 dagen broeden komen de eitjes uit en na 3 weken vliegen de jongen uit.
De voeding van de jongen bestaat de eerste dagen in uit dierlijke eiwitten. Naast het verstrekken van een goed eivoer zijn
Buffalo`s,Pinky`s ,Fruitvlieges ect. noodzakelijk

Op een leeftijd van 6 weken zijn ze zelfstandig