Indicatietijst ringmaten voor vogels waarvoor geen ringplicht is . Deze lijst is een zo goed
mogelijke richtlijn . Een vogel wordt als eigen kweek gezien , als de vogel is geringd met
een naadloos gesloten ring .die niet meer verwijderd
kan worden zonder de ring of poot
te beschadigen .


Het ringen van vogels
Je neemt het vogeltje in de hand hetzij links of rechts ,net wat je
het gemakkelijkst vind .
Je strekt het pootje met de drie voorteentjes naar voren het achterteentje leg je tegen het beentje (zie 1)
Op de plaats waar de teentjes uit elkaar gaan knijp je zachtjes
Het jonge vogeltje strek de teentjes vanzelf.
Je schuif er dan voorzichtig het ringetje over heen.
Het achterteentje blijft dan een klein stukje in de ring zitten (zie 2)
je neemt een tanden stoker en wipt voorzichtig het teentje uit de
ring, schuif de ring terug (zie 3)

 

Maat
2,0 mm
Goudbuikje's, kleine brilvogeltjes, kleine nectarvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte
  2,3 mm
Amaranten, vuurvinken, blauwfazantje's, oranjekaakje's, Napoleonetje`s, St. Heldenfazantjes, tijgervinken,  kwartel-, en Bichenow, roodstaartjes, kleine ekstertjes, kleine  sijsje's, kanarie, edelzanger, Mozambiquesijs, cubavinken, kleine paapjes, grote brilvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
  2,5 mm
Mees-, witwangmees-, Binsenastrilde, bandvink, masker-, series- en Parelhalsamandine, ekstertjes, bronzenmannetjes, frater, sijs, barmsijs , citroensijs, kleine tangara`s, grotere paapjes, heggenmus,  raza espagnola en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
  2,7 mm
Grijskop-, bergastrilde, kleine zebra-, diamant-, muskaat- en alle rietvinken, nonnen, Roodkopamedine, reuze ekstertje, papegaai en Spitsstaartamadines, kleine nonnen, kleinere Jap. meeuwen , kleine putter, kneuter, keep, vink, ringmus, rietgors,  zoals citroen en Kaapse mini,zwarte sijs, Chinese en Himalaya groenling, langstaart roodvink, kleinere woestijnvinken, kleine saffraanvink, Amerikaanse kleurvinken, kroonvink (m.u.v.rode), goudmus, en andere kleine mussen, kleinere wevers. Japanse hoso en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
  2,9 mm
Grotere zebravinken en Jap. meeuwen, grotere woestijnvinken en grotere mussen, zoals huismus en rotsmus, kleiner roodmussen,  dikbek-, geelbuik-, witbuikcini, groenling, goudvink , grote putter, geelgors, bruinkopgors, grotere saffraanvink, rode kroonvink middelgrote tangara`s kleine wevers, zaadkrakers en kleinere kernbijters. Zang-, kleur, postuurkanaries niet elders genoemde en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
  3,3 mm
Rijstvogels, Jap, nachtegaal, kleine en witbandkruisbek, grotere roodmussen, waterslagers, Parijs Friese, knorrig, yorkshire, lancashire en alle overige soorten van gelijke c.q pootdikte.
  3,5 mm
Appelvink, pulsbuis, grote tangara`s, kardinalen, bisschopvogels, kleinere
dwergkwartels, grauwe gors, haakbek, grote kruisbek, middelgrote kernbijters, kleine diamantduiven, zwartmaskerduifje penale overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
 4,0 mm
Pestvogel, grotere kernbijters, Eur. en uitheemse spreeuwen, grote kardinalen, kleinere grasparkieten, forpus- loricullussoorten, neophema`s, kleine agapornide zoals cana, lilianae, nigrigenis, kleine lorie`s, Aymara- en citroenparkiet, en roestduifje, zanglijster, koperwiek, kramsvogel en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
  4,3 mm
Kleinere grasparkieten, grijsrug dwergpapegaaitje en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte
  4,5 mm

Grotere grasparkieten, agapornide , roodrug-, Cathrina,
Hooded, Veelkleurenparkieten ,kakarikie merel, grote lijster en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

5,0 mm
Maina`s ,  bruinoorparkiet,  en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
  5,4 mm
Valk-, en pruimkopparkiet, pyrura`s,  senegaltortel-, Caroline-, galapagos-, groenvleugel-, parelhalsduif,kleinere rosela`s , kleinere. Jap. kwartels en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
  6,0 mm
prinses van Wales-, halsband-, muis-, cloncurryparkiet, grotere pyrura`s, meeste trichoglossussoorten, kleine aratingasoorten, Vlaamse gaai, kauw, tortel,beo dolksteek-, rode groenduif, grotere Japanse-, californische kuif- en virginische kwartel , rosela`s en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
  7,0 mm
Koning-, grotere halsbandparkiet, bonte boertje, meierpapegaai, calques, aratingasoorten, ekster, roek, zwarte kraai, grote beo, australische kuif- en bronsvleugelduif, Turkse tortel en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte .
 8,0 mm
Rozeborstbaard-, Derbyan, en grote Alexanderparkiet,  roulroul ,toerako`s , en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte .
9,0 mm
Kleine amazonepapegaaien, kleine ara`s en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
10,0 mm
Grijze roodstaart, kleinere edel- en middel grote amazonepapegaaien, kleine geelkuif-, Goffini-, en rosť kaketoe, grootste toerako`s, Caroline, en mandarijneend, goudfazant en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.
11,0 mm
Geelkopamazone-, grote grijze roodstaartpapegaai, incakaketoe en alle overige soorten van grootte c.q pootdikte
12,0 mm
Kleine arasoorten, grootste amazonepapegaaien, grote geelkuifkaketoe, grote fazantsoorten en alle overige soorten gelijke grootte c.q pootdikte.
14,0 mm
Blauwgele-, groenvleugel-, soldaten-, en hyacintara, Molukkenkaketoe en alle overige soorten van gelijk grootte c.q pootdikte .

Hieronder de lijst van de WETTELIJK VOORGESCHREVEN ringmaten van de meest
voorkomende Europese vogels


2 mm
fitus, fluiter, tjiftjaf
2,3 mm europese kanarie, grauwe vliegenvanger, staartmees, bonte vliegenvanger
2,4 mm winterkoning
2,5 mm kleine barmsijs, blauwborst, citroenkwikstaart, frater, gele kwikstaart,grasmus,sijs
graspieper, heggemus, kneu, kuifmees, matkopmees, pimpelmees, roodborst, tuinfuiter
witstuitbarmsijs, zwarte mees, zwartkop, kleine putter
2,7 mm grote barmsijs, kleine goudvink, grote gele kwikstaart, keep,
nachtegaal, grote putter, rietgors, ringmus, vink, woestijnvink
2,8 mm bruinkeel ortelaan, cirlgors, koolmees, ortelaan, wilgengors, witte kwikstaart baardmannentje
2,9 mm geelgors, grijse gors, ijsgors, roodmus, tapuit, zwartkopgors
3 mm grote goudvink, groenling,
3,2 mm huismus, rotsmus, blauwe vink, bonte tapuit
3,3 mm sneeuwgors, sneeuwvink
3,4 mm appelvink, veldleuwerik,
3,5 mm haakbek, kruisbek,
3,8 mm pestvogel
4 mm grote kruisbek, koperwiek, witbandkruisbek,zanglijster
4,5 mm kramsvogel, merel, spreeuw,
6 mm
zomertortel