Chlamydia psittaci,(papegaaien ziekte) een ongewoon organisme lijkend op bacteriën, komt wereldwijd voor en treft meer dan 100 vogelsoorten
Het veroorzaakt een ziekte, psittacosis of papegaaienziekte, wanneer het kromsnavels zoals pagegaaien, parkieten enz. besmet met
de ziekte wordt hetornithose genoemd wanneer ze voorkomt bij andere vogels en bij de mens Chamydiose(papegaaien ziekte
Chlamydiose is in de VS een probleem bij kalkoenen, duiven en kromsnavels.
In Europa zijn het echter vooral ganzen en eenden die er mee te maken hebben.
Bepaald pluimvee (zoals kalkoenen) zijn er erg gevoelig voor, terwijl kippen bijvoorbeeld meer resistent zijn.
Chlamydiose wordt voornamelijk overgedragen door het inademen van besmet stof afkomstig van uitwerpselen van besmette dieren (de dragers).
Het organisme wordt zowel via de uitwerpselen als via neusvocht verspreid.
Een plaag wordt het meestal niet en als dit al gebeurt dan is stress de hoofdoorzaak.
Een vogel kan jarenlang drager zijn van het organisme, dat overleeft in droge omstandigheden waardoor verspreiding en besmetting van
allerlei materiaal voor de hand ligt. Chamydiose kan overgaan van vogel op vogel via de uitwerpselen en van de vogel op de mens.
Tussen mensen kan overdracht voorkomen via speeksel.
Chlamydiose komt soms voor bij mensen die bezig zijn met kromsnavels (papegaaien, parkieten, enz.) en duiven, alsook bij personen
die werkzaam zijn in kalkoenslachterijen of in labo's waar diagnoses dienaangaande gesteld worden.
De incubatietijd van chlamydiose ligt tussen de 4 en 15 dagen, waarbij 10 dagen het vaakst voorkomt.
Vogels krijgen diarree, hoesten en krijgen last van ogen en neus in alle vormen.
Er kan een hoge sterfte optreden wanneer niet snel en adequaat ingegrepen wordt.
Bij de mens manifesteert de infectie zich door koorts en zweten, een plotse opkomst van rillingen, pijn in spieren en gewrichten,
gebrek aan eetlust, hoofdpijn en pijn in de borst.
Verdere complicaties kunnen leiden tot een ontsteking van de hartspier en verlaagde hartslag.
Besmette vogels moeten behandeld worden met een breed-spectrum antibioticum, dit gedurende 45 dagen.
Duiven en kalkoenenkwekerijen dienen volledig behandelt te worden teneinde de dragende vogels niet te ontzien.
Mensen worden behandelt met antibiotica van de tetracycline groep(Doxycycline) voor minstens 21 dagen
Omdat dit antibioticum onomkeerbaar gebonden kan worden aan bepaalde mineralen, dient de inname van calcium
tijdens de behandeling tot een minimum beperkt te worden.

CHLAMYDIA PSITTACI (PAPEGAAIEN ZIEKTE)
3