GOULDSAMADINE
Gouldsamedine's komen uit Australië, waar zij de bijnaam koning van de vinken voeren, zo
trots zijn de bewoners op hun vogelsoort .In de natuur komen 3 soorten voor; Zwartkop,
Roodkop en de geelkop allen met een paarse borst. De mannen hebben een heldere borst
en kop kleur dan de poppen De Gould's broeden 14 dagen op 4 tot 8 eitjes.
Het nestje maken ze in een gesloten nestkastje van hooi en kokosvezel
Na 6 maanden zijn de vogels op kleur
Door kwekers zijn er div. mutaties gekweekt o.a de blauwe, gele, overgoten en
de witborst. Een mooie combinatie is de blauwe witborst Ik kweek natuurbroed dus ik laat
de vogels zelf hun jongen groot brengen De Gould's zitten het hele jaar buiten dus het zijn
beslist geen tere vogels zoals in de meeste Vogel boeken staat, wanneer de poppen
broedrijp zijn(dit is te herkennen aan donkere snavel kleur) laat ik de poppen zelf hun
partner uitzoeken dit is zeer belangrijk voor een goede harmonie tussen de vogels, een
goed kweekkoppels kan erg aan elkaar gehecht raken het is dan ook beter ze nooit van
elkaar te scheiden.

Voedsel: Tropische zaadmengsels, onkruidzaad, pinkies, eivoer en trosgierst, gekookte
eischaal nemen Gould's graag op.Gouldsamadinen zijn rustige en kleurrijke vogels die zeer
vertrouwelijk worden als ze door hun verzorger rustig worden verzorgd


Roodkop Gouldsamedine

Geelkop Gouldsamedine

Gele witborst
Gouldsamedine