Ei bevrucht (3dagen)

Eitjes

Normaal legt de vogel een ei per dag, broeden begint als het laatste ei is gelegd.
De eitjes komen na 13* dagen uit. dit is afhankelijk van de soort vogel. Een goed hulpmiddel is
hiervoor een broedkalender
Vogels leggen 1 tot 8 eieren.
De pop broed het meest maar de man broed ook zodat de pop kan eten en drinken . Als de eitjes
bevrucht zijn worden ze na een week donker van kleur Als je niet kunt zien dat de eitjes donker
worden moet je de eitjes schouwen. Voor het schouwen van de eitjes gebruik je een
schouw lampje of een klein zak lampje Schijn met het lampje in het ei en kijk of je kleine rode
adertjes ziet die zich vanuit de kiem aan de rand van de dooier verspreiden Onbevruchte eitjes
zijn doorschijnend. Je kunt ook het kleine hartje van het embryo zien kloppen wanneer je kijkt
naar een klein rood puntje, dat snel op en neer gaat.Na 7 dagen is het ei binnenin donker rood
en kun je het embryo niet meer zien.Gooi geen eieren weg die onbevrucht lijken, mogelijk zit de
vogel nog niet zo lang te broeden als je dankt .Als eieren onbevrucht zijn kan dat div. oorzaken hebben:

De pop en man zijn niet in broed conditie. Dit is volgens mij een van de meest voorkomende
oorzaak, de vogels moeten in broed conditie zijn Het is de kennis van de kweker te zien dat de
beide vogels broedrijp zijn. Een glad en schoon veren pakje geen vuile poten en of stuit veren
en helder uit de ogen kijken.Het mannetje zal zingen.De pop en de man mogen niet te vet zijn.
De vogels zijn te jong.De vogels moeten een rust periode gehad hebben, vogels die van de
Tentoonstelling komen zijn niet uitgerust. Ook pas aangekochte vogels niet. Ook een gebrek
aan vitamine kan een oorzaak zijn . Te dunne losse en of te hoog geplaatste zitstokken kunnen
ook oorzaak zijn van onbevruchte eieren omdat de pop zich niet goed kan vast houden tijdens
de paring Het kan zijn de vogels al gekoppeld zijn aan een andere man of pop je kunt dit vast stellen door
te luisteren naar de lokroep van de pop en het antwoord van de steeds reagerende man.
Erfelijke oorzaken; Door te kweken naar de standaard en het kweken van nieuwe mutaties
Kunnen er natuurlijke eigenschappen verloren gaan. Bijvoorbeeld: Zebravinken werden steeds
groter en meer kleur mutaties, Maar het aantal jongen kleiner, bij de kleine zebravinkjes nestjes
tot 8jongen normaal Grasparkieten ze werden groter en kregen bredere koppen maar ook
onvruchtbaar Kleurjap.Meeuwen een nestje per jaar terwijl de bonte niet te stoppen zijn.Dus let
ook op met de erfelijke eigenschappen van de vogels. Vogels met een lange bevedering en een
goede structuur zijn waardevol voor de kweek, Maar de bevedering kan ook in de weg zitten bij
het paren.Om dit te voorkomen moet je de pluimpjes rond de stuit voorzichtig uittrekken.Nooit
wegknippen! Te weinig licht uren en per dag. De vogels moeten dagritme van 15 à 16 uur licht
per dag hebben.De vogels zitten te koud! Dus voor goede kweek resultaten; De vogels
langzaam naar een broed cyclus brengen met 1 licht uur per dag tot 15 à 16 uur en hier niks
meer aan veranderen(tijdklok). Een goede zaad mengeling, een goed eivoer aangevuld met
natuurlijke vitaminen, grit, regelmatig voorzien van badwater en iedere dag schoon drinkwater.


Ei 5dagen

Ei onbevrucht

Hartje embryo