Wild kleur Driekleur papegaai amadine


Driekleur papegaai amadine
Lutino

Gele zwartoog driekleurpapegaai amadine


Koppel driekleur gele driekleur x
bonte /gele driekleurpop

lutino (rood oog)


gele zwart oog
Vereving Gele Zwartoog Driekleur papegaai amadine

Indien kleurmutatie (gele driekleur) autosomaal recessief vererft en enkelfactorig in een vogel aanwezig is, betekent dit dat de betreffende kleur zich laat overheersen c.q. domineren door een andere kleur (bijvoorbeeld de wildkleur). Dergelijke vogels noemen we splitvogels. In "schrijftaal" geven we de splitfactor aan door middel van een schuine deelstreep. Dus een vogel die de wildkleur bezit en split is voor gele zwartoog schrijven we als wildkleur/gele zwartoog . Zou de betreffende factor, in dit geval gele zwartoog , dubbelfactorig in de vogel aanwezig zijn dan zou de vogel uiterlijk een gele zwartoog zijn. Er is dan geen factor aanwezig die de gele zwartoog factor overheerst. Anders gezegd; er is dan geen factor (meer) aanwezig die dominant is over de gele zwartoog . In onderstaand schema is als voorbeeld van een autosomaal recessieve vererving de kleurmutatie gele zwartoog gebruikt

Uitwerking vererving gele zwartoog factor

Wildkleur x gele zwartoog = 100% wildkleur/gele zwartoog
Wildkleur x wildkleur/gele zwartoog = 50% wildkleur en 50% wildkleur/gele zwartoog
Wildkleur/gele zwartoog x wildkleur/gele zwartoog = 25% wildkleur, 25% gele zwartoog en 50% wildkleur/gele zwartoog
Wildkleur/gele zwartoog x gele zwartoog = 50% wildkleur/gele zwartoog en 50% gele zwartoog
gele zwartoog x gele zwartoog = 100% gele zwartoog

Driekleur Papegaai Amadine

        De Driekleur papegaai-amadine is een 13 cm grote vogel die voorkomt op eilandengroep tussen
        de Filippine en Australië. Deze vogel komt voor in 10 ondersoorten.
        Driekleur Papegaai Amadine is een verzamelnaam voor alle ondersoorten.
        De mannetjes zijn dieper van kleur dan de popjes vooral het blauw boven op de kop
        en zijn ook nog herkenbaar aan de middelste staartpennen, die verlengt zijn.
        Beide vogels zingen ,maar het mannetje zingt aangenamer ,het popje zing scheller
      
        In de natuur leven deze vogels buiten de broedperiode In een kolonie.
        In de broedtijd splitsen de koppels zich af van de groep
        In de volière zijn het makkelijke vogels die zich niet bemoeien met andere vogels. 
        Ook tijdens de broedtijd gaat dit meestal goed
  
        Driekleur papegaai amedine`s zijn goed te houden in een beplante voliere  met in de winter  een verwarmd nachthok.
        In een ruime broedkooi kweken de driekleur papegaai amedine goed ,ze maken een bolvormig nestje van gras , kokesvezel en veertjes.
        Driekleur papegaai amedine`s legen 4 tot 6 eitjes die 14dagen bebroedt worden.
        Na 3 weken vliegen de vogels uit en maar worden nog door beide ouders gevoerd
        Na 6 weken zijn de jongen zelfstandig en na 5 maand vol op kleur   

        Er zijn div mutaties , Zeegroen , bont en de lutino driekleurpapegaai amedine .
        Deze is geel met een wit masker en een licht rode stuit en staartveren en rode ogen
        de vererving van deze vogel is geslachts gebonden recessief mannen kunnen split zijn poppen dus niet
        Uit de bonte driekleur is een ander gele vogel gekweekt deze heeft in tegenstelling van de lutino zwarte ogen
        Deze vogel heeft een strak gele kleur en een fel rode stuit
        Deze vererft  autosomaal recessief ,   dus mannen en poppen kunnen split zijn.

   

        Voeding

        Hun basismenu bestaat uit een zaadmengsel voor tropische vogels , aangevuld met graszaad en gebroken haver

        Eivoer ,dierlijke eiwitten pinky`s,buffalo's`s ,meelwormen echter zeer spaarzaam bij de papegaai amedine`s
        Ze kunnen eiwitvergiftiging krijgen (evenwicht stoornis ,dikzitten)

        maagkiezel en grit zijn voor vrijwel alle vogels noodzakelijk, dus ook voor de driekleurpapegaaiamadine.