BINSEN ASTRILDE
Dit mooi getekende vogeltje komt uit het noorden
van Australië. De mannetjes hebben een groter
masker als de vrouwtjes, er zijn div. mutaties
gekweekt o.a.Geel kop
en de Pastel. De Binsenastrilde
kun je kweken in een ruime broedkooi en in de
volière, ze maken een kogelrond nestje in een
struik of in een nestkastje. Het legsel bestaat uit
4à 5 eitjes die door de man en pop afwisselend
worden bebroed. 2 tot 3 broedsels is normaal.
Na ongeveer 25 dagen vliegen de jongen uit, ze
zijn dan erg vatbaar voor vocht en koude.
Op een leeftijd van 6 maanden zijn de ze op kleur
en de mannetjes zingen dan volop en wippen op en neer met een
grashalm in de snep. Jonge Binsen zijn eerst na een jaar volwassen
en het is beter dan pas met deze vogels te gaan kweken.

Voeding: Tropisch zaad mengsel aangevuld met wit zaad en onkruid
zaad. In de broedtijd dierlijke eiwitten,pinky's, meelwormen,et.
en een goed eivoer met geraspte worteltjes


Binsen astrilde Man

Binsenastrilde Koppeltje