ROODKUIF  KARDINAAL

De roodkuif kardinaal komt voor in geheel Zuid-Amerika de vogels hebben een rode kop wat in een punt uitloopt op de borst tot in de kuif. Ze zijn +/- 18 cm groot De witte onderkant contrasteert mooi met het blauwgrijze rugdek en de staart is zwartgrijs. Oogkleur roodbruin De snavel heeft een lichte hoornkleur. De poten zijn donkergrijs; nagels zwart. Het geslachtsonderscheid is minimaal. Het is niet gemakkelijk om de vogels visueel te seksen, zo niet onmogelijk. Veelal is de pop meestal kleiner dan de man, anderzijds is bij haar het rood iets minder fel en niet zo uitgebreid.
De roodkuifkardinaal is een zaadeter die echter ook wel raad weet met bessen en levend voer. In de eerste levensdagen worden de jongen met veel insecten gevoerd door de ouders.
Roodkuifkardinalen kunnen beste in een goed beplante buitenvolière gehouden worden waarin ze zomer en winter kunnen verblijven. In het algemeen passen ze zich uitstekend aan ons klimaat aan. Tegen kleinere vogels kunnen ze wel eens agressief zijn, vooral in de broedtijd moet hiermee rekening worden gehouden .­

 

Zet geen vogelszelfde geslacht bij elkaar. dit is oorlog plaats ook geen vogels naast elkaar dan bemoeien ze zich met de buurman en komt er van broeden weinig terecht.Meestal bouwt de pop een komvormig nest in een dichte struik maar ook in tralie nestkastje
De pop broed meestal alleen op 3/4 eitjes groenachtig met bruine vlekjes Na 14 dagen komen de eitjes uit.De jongen worden door beide ouders gevoerd, vrijwel uitsluitend met levend voer.Op een leeftijd van 15 dagen vliegen de jongen uit.
Beide ouders, maar vooral de man, blijven de jongen nog ongeveer 20 dagen met hun zorg omringen en voeren. Daarna zijn ze zelfstandig.Als de jongen uitvliegen hebben ze een vaal roestbruine kop en zijn doffer en donkerder grijs dan de ouders. De buikzijde is geelachtig wit. De staart nog kort. De ogen zijn zwart en de poten donker bruingrijs.

Na een paar maanden komen ze opkleur Na ongeveer 1 jaaar zijn ze pas voledig op kleur

Voeding

Als hoofdvoedsel kan een zaadmengsel gegeven worden, zoals aan agapornide gegeven word, aangevuld met haver, hennep en zonnebloempitten. Voorts dagelijks wat fruit in de vorm van appel, peer, lijsterbessen, rozenbottels en de bessen van de vuurdoorn evenals enkele pinky`s,buffalowormen en meelwormen Als er jongen zijn veel dierlijk eiwitten geven

zoals pinky`s , buffalo wormjes , meelwormjes vliegjes

De vogels baden graag , dus fris badwater mag dus nimmer ontbreken.evenals grit en maagkiezel