Cubavink koppel

                  Cubavink man

       CUBA VINK
Cuba vinkjes komen van Cuba en Florida zijn ongeveeer 10cm groot zijn niet strijdlustig tegenover andere vogelsoorten Maar tijdens het broeden verdeligen de mannetjes hun territorium,vooral tegen soortgenoten

De man Cubavinken is olijfbruin met een zwart gezicht en een geel halssnoer, die tot boven het oog doorloopt; het popje is minder fel gekleurd, de zwarte veren zijn donkerbruin en het geel is matter.
De zang van het mannetje is meer een roeptoon die een beetje scherp in de oren klinkt.
Zij broeden goed in een voliere en in de broedkooi  In een korfje of een half open nestkastje Het legsel bestaat uit ca.4 groen/blauwe eitjes, die in 14 dagen worden uitgebroed door het popje ; ca. 3 weken later zijn de jongen vliegvlug maar worden dan nog enkele weken bijgevoerd door de man, waarna een volgend broedsel spoedig wordt begonnen.Bij enkele koppels zijn er wel problemen zoals, jongen uit het nest werpen , breken hun eigen nesten af en laten de eitjes in de steek , om daarna weer zeer trouw een legsel tot een goed einde brengt., Zodra de jongen zelfstandig zijn moeten zij van de ouders worden verwijderd omdat de ouders dan de jongen achterna gaan jagen

Voeding: Gras en onkruidzaden met een tropisch zaadmengsel en trosgierst.
Wanneer er jongen zijn levend voer, zoals:
buffulowormen, pinkjes, et